Velkommen

nyt-logo-l-72
Arrangementer:

Tilbud på slagtede øko-grise!
Så er der gode nyheder for økologien på Ærø…
Poppelgården har nu økologiske grise parate til slagtning.
Kontakt Stine pr mail på ppj@poppelgaarden.org hvis du vil købe en 1/1 eller en 1/2 gris eller blot ønsker flere oplysninger…

Kursustilbud fra Frivilligcenter Ærø:
Foreningsværksted og erfaringsudveksling

Søndag den 5. februar 2017 kl. 15-17.30
Medborgerhuset Mamrelund, Pilebækken 30, Ærøskøbing

Program:
• Velkomst ved Claus Nielsen.

• Oplæg ved lokalredaktør Anders C. Østerby, Fyns Amtsavis: ”Sådan skriver du den gode pressemeddelelse”.

• Kaffe/kage med erfaringsudveksling mellem deltagerne.

• Oplæg ved projektmager Hans Vilhelm Bang:
”Fundraising – hvordan gør man”.

• Afslutning med plan for opfølgning.

Kom gerne flere fra jeres forening og tilmeld jer gerne på Frivilligcenterets mail frivilligcenteraeroe@gmail.com eller hos Claus Nielsen tlf. 20 33 09 71

Alle med interesse i det ærøske foreningsliv er velkommen.”

oko-have

Generalforsamling:
Tirsdag d. 28. februar – Det foregår kl. 19.30 på Ærø Friskole, Vestergade 52A i Ærøskøbing (indgang gennem skolegården fra Baggårde)

Bak op om foreningen til Generalforsamlingen!
Der er enkelte i bestyrelsen som ikke ønsker genvalg, grundet travlhed og ønsket om “nyt blod” i bestyrelsen, så derfor opfordres du til at overveje om du vil gå ind i bestyrelsen for Økologiske Ærø.

Kontingent:
Det er blevet tid til at opkræve kontingent til den Økologiske Forening på Ærø.
Husk at du kan oprette en fast overførsel, for at gøre det nemmere for dig selv – og som noget nyt kan du også bruge MobilePay.

Beløb:
200,- kr for en husstand + virksomheder
100,- kr for enkeltpersoner

Beløbet kan indbetales til:

Rise Sparekasse, reg. 0847 konto 00-000-22969

eller via MobilePay: 61 75 75 07

Økologiske livsværdier
Økologi er bæredygtighed og sund fornuft. I foreningen Økologiske Ærø arbejder vi for et økologisk Ærø og for at Ærø skal være et sted, hvor unge familier har lyst til at bo for at give deres børn den bedste og sundeste opvækst.

Økologi er garanti mod sprøjtemidler, gensplejset mad og foder.

Økologisk produktion giver renere grundvand og en mere mangfoldig natur.

Økologi er bæredygtigt byggeri.

Foreningens medlemmer er bevidste forbrugere, økologiske byggere og avlere.

På Ærø er økologien i vækst og vi har brug for flere grøntsagsavlere – aftagerne står i kø. Det lokalt dyrkere er bæredygtigt.

Tankerne om økologi, bæredygtighed, vedvarende energi, alternative og miljøvenlige handlemåder er livsværdierne for mange på Ærø.

Vandforsyningen på Ærø

vand konkurrenceVi har i foråret 2016 afholdt tre temamøder om grundvandet på Ærø – vi håber møderne har bidraget til at gøre deltagerne klogere på hvordan vi i fællesskab kan passe godt på vores grundvand og sikre godt og rent grundvand for fremtiden.

I øjeblikket er der mulighed for at deltage i Ø-vandskonkurrencen og vinde fine præmier bl.a. et besøg i Danfoss Universe for fire personer.
Se også vores Facebookside!

 

I forlængelse af vand-temaet vil vi gerne opfordre til at man undgår at bruge sprøjtegifte i de ærøske haver:

Giftfri haveUndgå sprøjtegifte i de ærøske haver
Den danske vandbranche har i øjeblikket fokus på haveejere og deres brug af sprøjtegifte med kampagnen Sprøjtefri have. Dansk Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi kører en lignende kampagne – Giftfri have. Grunden til disse kampagner er især ønsket om at sikre rent grundvand.

Økologiske Ærø og Ærø Energi- og Miljøkontor har også haft fokus på grundvandet i forårets foredragsrække Vores vand og den igangværende Ø-vandskonkurrence. I forlængelse af dette vil vi gerne være med til at rette fokus på brugen af sprøjtegifte i de ærøske haver.

giftfrihave-logo-downloadGennem foredragsrækken lærte vi, at lagene af ler og sand i den ærøske undergrund ikke ligger vandret, som så mange andre steder i landet, men i stedet ligger meget skråt. Det bevirker, at de vandførende sandlag ikke nødvendigvis er beskyttet af et lerlag. På Ærø har vandet fra overfladen derfor nogle steder en ret direkte vej til grundvandet, og hvis der anvendes sprøjtegifte netop sådan et sted med direkte vej til grundvandet, forurenes grundvandet let.
Vi har ikke viden om hvor disse sandlag ligger, det kan lige så vel være i en have som på en mark. Og da vi ved, at nogle sprøjtegifte til brug i haverne kan have stor forurenende effekt på grundvandet, opfordrer vi alle haveejere til at værne om vores fælles grundvand, ved ikke at bruge sprøjtegifte.

Sæt et Giftfri have-skilt i haven så også dine naboer kan blive inspireret til ikke at anvende sprøjtegifte.

Se mere om Giftfri Have

OLYMPUS DIGITAL CAMERA