Velkommen

nyt-logo-l-72

Generalforsamling i Økologiske Ærø d. 28/2 2017 Referat
Til stede: Dorit, Cele, Kirsten, Hanne, Kivi, Christian, Lone og Sanne

1. Valg af dirigent:
Kirsten. Valg af referent: Sanne
2. Bestyrelsens beretning:
Julemarked. Fin med interesse. Fuglekasser. Opskrifter tiltrak opmærksomhed.
Ærødagen: Insekthoteller vakte meget større interesse. Plantesalg var en succes. Stor interesse for boden
Julefrokost. Cele var glad for at være vært. Et godt arrangement.
Økologisk landsforening: Omlægningstjek. Har kommunen spillet en rolle?
Det grønne råd: Der er blevet sendt et referat ud til bestyrelsen fra sidste møde. Næste møde d. 7. marts er blevet aflyst.
Hjemmesiden: Der har ikke været så meget aktivitet.
Kontaktperson Kivi: Bliver mest brugt af turister som gerne vil vide hvor de kan købe økologiske varer, når de kommer til øen.
3. Regnskaber:
Godkendt
4. Næste års budget.
Som tidligere
5. Fastsættelse af kontingent:
Uændret
6. Ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsen:

  • Kirsten og Kivi er på valg og stiller ikke op.
  • Dorit vil gerne gå ind i bestyrelsen. Christian og Lone vil ikke gå ind i bestyrelsen.
  • Hanne vil godt fortsætte som suppleant for Tanja.
  • Der er kun Cele og Sanne tilbage. Men de har begge ikke tid nok.
  • Vi beslutter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge foreningen. På næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. marts kl. 19 hos Kivi vil bestyrelsen udarbejde forslag til, hvad et evt overskud fra foreningen, kan overgå til.
  • Kontingent for 2016 er gældende til og med den ekstraordinære generalforsamling.
  • Den nuværende bestyrelse fortsætter til og med den ekstraordinære generalforsamling.

8. Valg af suppleanter:
udgår
9. Ny revisor til at afslutte foreningen:
Johannes
10. Evt.


Tilbud på slagtede øko-grise!
Så er der gode nyheder for økologien på Ærø…
Poppelgården har nu økologiske grise parate til slagtning.
Kontakt Stine pr mail på ppj@poppelgaarden.org hvis du vil købe en 1/1 eller en 1/2 gris eller blot ønsker flere oplysninger…

 

oko-have

Bak op om foreningen til Generalforsamlingen!
Der er enkelte i bestyrelsen som ikke ønsker genvalg, grundet travlhed og ønsket om “nyt blod” i bestyrelsen, så derfor opfordres du til at overveje om du vil gå ind i bestyrelsen for Økologiske Ærø.

Kontingent:
Det er blevet tid til at opkræve kontingent til den Økologiske Forening på Ærø.
Husk at du kan oprette en fast overførsel, for at gøre det nemmere for dig selv – og som noget nyt kan du også bruge MobilePay.

Beløb:
200,- kr for en husstand + virksomheder
100,- kr for enkeltpersoner

Beløbet kan indbetales til:

Rise Sparekasse, reg. 0847 konto 00-000-22969

eller via MobilePay: 61 75 75 07

Økologiske livsværdier
Økologi er bæredygtighed og sund fornuft. I foreningen Økologiske Ærø arbejder vi for et økologisk Ærø og for at Ærø skal være et sted, hvor unge familier har lyst til at bo for at give deres børn den bedste og sundeste opvækst.

Økologi er garanti mod sprøjtemidler, gensplejset mad og foder.

Økologisk produktion giver renere grundvand og en mere mangfoldig natur.

Økologi er bæredygtigt byggeri.

Foreningens medlemmer er bevidste forbrugere, økologiske byggere og avlere.

På Ærø er økologien i vækst og vi har brug for flere grøntsagsavlere – aftagerne står i kø. Det lokalt dyrkere er bæredygtigt.

Tankerne om økologi, bæredygtighed, vedvarende energi, alternative og miljøvenlige handlemåder er livsværdierne for mange på Ærø.

Vandforsyningen på Ærø

vand konkurrenceVi har i foråret 2016 afholdt tre temamøder om grundvandet på Ærø – vi håber møderne har bidraget til at gøre deltagerne klogere på hvordan vi i fællesskab kan passe godt på vores grundvand og sikre godt og rent grundvand for fremtiden.

I øjeblikket er der mulighed for at deltage i Ø-vandskonkurrencen og vinde fine præmier bl.a. et besøg i Danfoss Universe for fire personer.
Se også vores Facebookside!

 

I forlængelse af vand-temaet vil vi gerne opfordre til at man undgår at bruge sprøjtegifte i de ærøske haver:

Giftfri haveUndgå sprøjtegifte i de ærøske haver
Den danske vandbranche har i øjeblikket fokus på haveejere og deres brug af sprøjtegifte med kampagnen Sprøjtefri have. Dansk Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi kører en lignende kampagne – Giftfri have. Grunden til disse kampagner er især ønsket om at sikre rent grundvand.

Økologiske Ærø og Ærø Energi- og Miljøkontor har også haft fokus på grundvandet i forårets foredragsrække Vores vand og den igangværende Ø-vandskonkurrence. I forlængelse af dette vil vi gerne være med til at rette fokus på brugen af sprøjtegifte i de ærøske haver.

giftfrihave-logo-downloadGennem foredragsrækken lærte vi, at lagene af ler og sand i den ærøske undergrund ikke ligger vandret, som så mange andre steder i landet, men i stedet ligger meget skråt. Det bevirker, at de vandførende sandlag ikke nødvendigvis er beskyttet af et lerlag. På Ærø har vandet fra overfladen derfor nogle steder en ret direkte vej til grundvandet, og hvis der anvendes sprøjtegifte netop sådan et sted med direkte vej til grundvandet, forurenes grundvandet let.
Vi har ikke viden om hvor disse sandlag ligger, det kan lige så vel være i en have som på en mark. Og da vi ved, at nogle sprøjtegifte til brug i haverne kan have stor forurenende effekt på grundvandet, opfordrer vi alle haveejere til at værne om vores fælles grundvand, ved ikke at bruge sprøjtegifte.

Sæt et Giftfri have-skilt i haven så også dine naboer kan blive inspireret til ikke at anvende sprøjtegifte.

Se mere om Giftfri Have

OLYMPUS DIGITAL CAMERA