Møder

nyt-logo-l-72

Generalforsamling 2017
Den årlige generalforsamling holdes tirsdag d. 28. februar. Det foregår kl. 19.30 på Ærø Friskole, Vestergade 52A, Ærøskøbing

Bestyrelsesmøder
Alle møder starter kl 19:00
Alle medlemmer af foreningen er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøder.

Høstmarked
Foreningen afholdt Økologisk Høstmarked 31. august

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Generalforsamlingsreferat
Den årlige generalforsamling blev afholdt hos Kivi, Borgnæs Grønvej. Her er referatet fra mødet:

Generalforsamling den 25. feb.2015
1. Valg af dirigent.
Alex valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Filmvisning i Andelen (v. Kivi) ”Så meget godt i vente” blev vist i samarbejde med Folkeuniversitet og Andelen. Arrangementet var velbesøgt, evt. overskud gives til Andelen.

Høstmarked (v. Tanja) Halmhuset var åbent, Poppelgården kom med Ponytræk og ”klappe geder”, Maya-bandet spillede skøn musik, og der var mange flotte kager til kagekonkurrencen, som i år blev vundet af Tanja.
Vi lavede Frokost Café m. grillede pølser fra Vesterås, som sammen med vores gode salater blev til en lækker frokostplatte!! En velbesøgt og meget hyggelig dag.

Julemarked (v. Hanne) Vi deltog med boder på Torvet, to telte, tre boder. Fin dag, god stemning.

Julefrokost (v. Kivi) 30 mennesker deltog, hyggeligt og en god tradition.

Vand-projekt (v. Kirsten)

Det grønne råd – Vi deltager, foreningens repræsentant er Hanne, Nils Ørum er suppleant.
Bestyrelsens beretning er godkendt.

3. Regnskabet gennemgås
Fald i medlemmer, ingen nye medlemmer – giver anledning til overvejelser omkring hvad der kan gøres.
Regnskabet er godkendt

4. Forslag til budget
Godkendt

5. Fastsættelse af kontingent
Forslag om at fastholde niveau for kontingentet
Forslaget er godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af bestyrelse
Hanne, Kivi og Kirsten på valg
Hanne modtager ikke genvalg. Kivi og Kirsten genopstiller
Gitte Wilspang stiller op
Kivi, Gitte og Kirsten er valgt
Velkommen til Gitte, vi glæder os til samarbejdet og tusind tak til Hanne for al din tid, tanker og visioner for økologien!!

Ny bestyrelse: Tanja, Randi, Kivi, Gitte og Kirsten
Hanne, Dorit og Alex vælges som suppleanter

Valg af revisor – Bestyrelsen spørger Maja eller Nils

8. Evt.
Jordbrugsfond, arbejdsgrupper.